E Bam fir déi Neigebueren an der Gemeng Sëll (18.11.23)