Krëppespill zu Lelleg am Stall vun der Famill Clemens (24.12.23)