E Bléck hannert d'Kulisse bei "Wide Open Throttle", kuerz WOT