Autogrammstonn vum Grégoire Munster - Zu Mënsbech (1.2.24)