Karneval Gemeng Péiteng (KaGePe) - Gemengestiermung (9.2.24)