Am Juni 2019 gouf déi 35 Joer al Muriel Kurt vun engem Auto ugestouss.
Update: 13.11.2020