An der Haler Gaass sinn d'Spuere vun den Iwwerschwemmungen nach ze gesinn.
Update: 29.12.2021