Eis Journalistin ass agedaucht an den Alldag vun deene Leit, déi sech benevole fir d’Leit op der Flucht engagéieren.
Update: 12.03.2020