Eng jonk couragéiert Lëtzebuergerin temoignéiert oppen iwwert déi ganz brutal haislech Gewalt, ënnert där si jorelaang gelidden huet.
Update: 12.01.2021