Bei der Fro, wéi dacks Alkohol consomméiert gouf, hunn am Joer 2014 vun de Leit iwwert 15 Joer 9,6% uginn, an de Méint virdrun all Dag gedronk ze hunn.
Update: 01.02.2023