Am Mëttelpunkt vun eiser Enquête steet ee Geschäftsmann, deen an enger Dose Firme Gerant oder Administrateur ass oder och nach Parten huet.
Update: 08.07.2020