De Manuel Fonseca ass virun engem Joer an der Nuecht erwächt a war komplett geläämt: de Guillain-Barré-Syndrom, eng Krankheet, déi de Nervesysteem ugräift.
Update: 22.11.2020