De jonken Adrien Neu zielt dem Tessy vu sengem Dram fir Astronaut ze ginn an de Pierre Bley weist, wéi en d'Zäit an der Pensioun erëm kritt.
Update: 22.10.2023