Grad bei Flüchtlinge wier d'Familljestruktur dacks eng aner, wéi mir se hei an Europa kennen, sou d'Mënscherechtskommissioun.
Update: 02.03.2020