Wärend sech déi aktuell Situatioun an der Covid-Pandemie queesch duerch Europa zouspëtzt, bleift aktuell just ee Liichtbléck: nämlech e Vaccin.
Update: 18.11.2020