Sprangpressessioun 2019: Gutt Wieder, vill Leit (11.6.19)