Kierchlech Hochzäit vun der Prinzessin Marie-Astrid vu Liechtenstein (26.9.21)