Op Besuch am Beetebuerger Park virun der offzieller Ouverture (22.3.2022)