Héije Besuch am Salon 2023 vum CAL am Tramsschapp (06.11.23)