Entdeckt eng sympathesch Schoul mat ville Méiglechketen

Den LPEM invitéiert den 19. Juni op seng Porte Ouverte an der Beggener Strooss an der Staad, vu Mëttes hallwer 5 bis Owes hallwer 8.

An dëser sympathescher Schoul, wou d’Schüler vu 7ème bis 5ème a klenge Klassen gutt encadréiert ginn, kréien si och Cours d’Appuien an Hausaufgabenhëllef ugebueden.

Op der 7ème bitt de Lycée Emile Metz och eng Bréck tëschent der Voie de  Préparation an dem Secondaire Général un.

No der 5ème si méiglech, souwuel Technique Générale Informatique, wéi och den Technicien an d’Beruffsausbildung  an de Beräicher Holz, Metall, Elektro, Smart Technologies, Informatik a Mécanique.

An de fräie Stonnen gi vill Aktivitéiten ugebueden, vum  Makerspace  iwwer Theater, Sport  a Schach.

Méi Info op lpem.lu