Fannt Är Zukunft an der Natur.

Sidd bei eiser virtueller Porte Ouverte vum 9.bis de 17. Juni derbäi.

Informéiert Iech iwwert d‘Beruffer vu Bauer, Bëschaarbechter an Ëmwelttechniker, déi verschidde Gärtnerberuffer an déi vum Land-, Baumaschinnen- a Camionsmechatroniker.

Besonnesch interessant fir 7e-Schüler ass Schaffe mam Ipad, Français+ a Mathé op däitsch.
Attraktiv Beruffsméiglechkeete bidden sech naturwëssenschaftlech orientéierte Schüler mat eiser Sektioun „Sciences naturelles“ am Regime Technique.

Virtuell Porte Ouverte vum 9. bis de 17. Juni, informéiert Iech op lta.lu.

Fit fir d’Zukunft mam LTA – dem Lycée vun de Natur- an Agrarwëssenschaften

EGR : 08.06 - 13.06.2020