Mellt Iech nach bis Ufank September un.

Fir Jonker déi hir Première gepackt hunn a wëllen zu Lëtzebuerg an de Medie schaffe gëtt et de BTS Mediawriting am Lycée classique vun Dikrech. Hei gëtt een net nëmme geléiert um Radio, an der Presse an um Internet an eise 4 Sproochen ze kommunizéiere, ma och Interviewtechniken ze beherrschen, kreativ oder informativ ze schreiwen, virun an hannert de Kamera ze schaffen, a sozial Medie professionell ze notzen.

De BTS bitt eng besonnesch praxisorientéiert 2-Jores-Héichschoulausbildung, déi duerch d'Zesummenaarbecht mat verschiddene Betriber direkt op d'Beruffswelt virbereet mat ville Stagen, engem top equipéierte Gebai, vill Praxis, a Coure mat motivéierte Proffen, direkt vum Terrain aus der Lëtzebuerger Mediewelt.

D'Aschreiwunge sinn op bis Ufank September an et sinn nach Plaze fräi. Méi Info op lcd.lu an och op Facebook.

29/06/2020 EGR - Lycée Classique de Diekirch