Hie soll asprangen, wann de Lewis Hamilton oder den George Russel net kënne fueren. Dat huet d‘Ecurie offiziell matgedeelt.

Dem Däitsche säi Kontrakt bei der Ecurie Haas gouf jo net verlängert.

Tweet Mercedes