Datt d'Wunnen zu Lëtzebuerg net geschénkt ass, ass gewosst. Ma och d'Parke vum Auto ass eng deier Affaire...

Wéi dem Tageblatt opgefall ass, suergt um Internetsite vun atHome de Moment eng Annonce, fir eng Parkplaz ënnert dem Gebai "Forum Royal", direkt nieft dem Boulevard Royal, fir vill Gespréich. D'Parkplaz soll nämlech 225.000 € kaschten.

Op d'Parkplaz um Enn och fir esou vill Suen de Proprietär wäert wiesselt, wäerte mir wuel ni gewuer ginn.