E Lëtzebuerger huet als Privat-Persoun d’Offer vum Interkommunale Nordstadsyndikat iwwerbueden.

Hie wéilt anonym bleiwen, bis en déi offiziell Pabeiere vum Notaire am Grapp hätt, sou den neie Besëtzer vum Schlass vis-à-vis vun RTL. D’Biertrenger Schlass, d’Baronne Claudine de Broqueville ass déi lescht Persoun, déi hei hir Adress hat,  gouf kuerz virun hirem Dout am Januar 2018 Monument National. D’Rout Kräiz, dat den Objet mat de Lännereien als Donatioun krut, huet vun Ufank u kee Geheimnis draus gemaach, dass si mam Site näischt kéint ufänken, an huet Schlass op de Marché ginn.

Enttäuschung bei de 5 Nordstadgemengen

D’Regierung géif sech fir d’Lännereien, also fir Bëscher a Wisen intresséieren, als Kompensatioun fir d’Nordstad, huet et an de leschte Méint geheescht, net awer fir d’Schlass. Eng Iddi, déi net realiséiert konnt ginn, well am Testament eng Vente en bloc als Konditioun festgehale war. Doropshin hunn d’Nordstadgemengen decidéiert, den Objet gemeinsam unzegoen. D’Offer koum vum Syndicat Intercommunal Nordstad, a wier méi héich wéi 5,2 Millioune gewiescht, sou de President vum Syndicat Claude Haagen. Aus dem Schlass hätt een eng Zort Regionalverwaltung kënne maachen, erkläert den Dikrecher Buergermeeschter. Méi enttäuscht weist sech säin Homolog vu Schieren Eric Thill, deen op den Dialog mam neie Besëtzer wëllt setzen. D’Biertrenger Schlass hätt kënnen en intressant Element vun der Fusioun vun de 5 Nordstadgemenge ginn.

Keen Intressi vu Säite vum Staat

Et hätt ee mam Inneministère a mat der Kultur iwwert de Projet geschwat, also ob d’Gemenge sollten eenzel Offere maachen, oder besser iwwer de syndicat a vocation multiple. Dës Optioun wier um Enn zréckbehale ginn, sou d’Erklärung vum Claude Haagen, President Syndicat intercommunal Nordstad

Et kann een herno soen, mir hätte kënne méi ginn, wann een et herno kritt, gëtt gesot, dir hutt ze vill ginn. Dat ass ëmmer eng Appréciatiounssaach. Ech hu stëmmen héieren, déi soten, et wier kee gudde Projet gewiescht, et wier ze deier ginn. Bon elo brauch kee sech méi driwwer Gedanken ze maachen, vu dass d’Nordstad et net huet, sinn déi Stëmmen elo alleguerte roueg.

Wat genee d’Nordstadgemenge fir de Site, d’Schlass plus ronn 85 Hektar Akerland a Bësch, gebueden hunn, bleift den Ament e Secret. Geheim, wéi dat sech esou passt, fir en Text ronderëm e Märche-Schlass. Kloer ass dass, den neie Schlasshär net de Lëtzebuerger Premier oder e Buergermeeschter ass, mä e privaten Investisseur, e Lëtzebuerger deen, dat seet en op alle Fall, den Objet och net kaf hätt, fir e weider ze verkafen. Theoretesch kéint deen et mat der Ëmweltministesch an der Ministesch vun der Kultur ze di kréien; als Besëtzer, hätt hien awer dat lescht Wuert, wat d’Zukunft vu Biertreng ugeet, weess de Buergermeeschter vu Schieren Eric Thill.

Et war eng eemoleg Chance! D’Iddi war ganz kloer, fir dem Bierger aus der Nordstad, aus der Regioun an dem ganze Land, dëse Site eben opzemaachen. Dat huet elo eben net geklappt, wat ganz schued ass. Et muss een elo kucken, wéi et weidergeet, mir sinn awer zouversiichtlech, dass ee mam neie Proprietär kann diskutéieren um Nordstad-Niveau, wéi och als Gemeng Schieren.Vläicht kéint een eventuell d’Bréck revaloriséieren a nees opriichten.”

Schieren hofft op Dialog mam neie Besëtzer

D’Iddi vum Intérêt public bleift, obschonns een als Gemengesyndikat, bei enger Stee, déi hei war sous enveloppe scellée, kee Virkafsrecht hätt. D’Bréck, déi een och net soll vergiessen, well och déi hir Geschicht aus dem 2. Weltkrich huet. Déi eng Säit vun der Uelzecht, déi der Famill vun der fréieren Schlasshärin gehéiert huet, ass ewell der Gemeng hier, déi aner ass am Besëtz vum neie Proprietär.

Biertrenger Schlass verkaf - Reportage vum Dany Rasqué