Am Cycle 1, fréier Spillschoul, soll jo wéi am Precoce nieft der Enseignante oder dem Enseignant och en Educateur oder eng Educatrice an der Klass sinn.

Dat géing awer net heeschen, datt bannent dëser Legislaturperiod an all Spillschoulsklass eng zweet Persoun dobäikënnt, huet den neien an alen DP-Bildungsminister Claude Meisch um Mëttwoch de Moie virun der Press preziséiert. Bei 850 Klasse wier dat net méiglech, et misst ee schrëttweis virgoen a kucken, wéi eng zweet Persoun kéint agesat ginn.

Regierungsprogramm Educatioun/Reportage: Fanny Kinsch

D'Projeten, déi am Educatiounskapitel vum Regierungsprogramm virgesi sinn, solle wëssenschaftlech begleet an an enger éischter Phas a Pilotprojete getest ginn. Sou wéi dat och aktuell mat der Alphabetiséierung op Franséisch gemaach gëtt. Déi soll deemno och fréistens 2026 verallgemengert ginn. Fir der Méisproochegkeet vun der Gesellschaft gerecht ze ginn, sollen iwwerdeems 3 weider international Schoulen opgemaach ginn: zu Schëffleng, zu Diddeleng an an der Stad. Parallel soll d'Sproochenoffer an de Lycéeë flexibiliséiert ginn. Wéi schonn déi Responsabel vum Schoulobservatoire (Observatoire de l’enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire) bemierkt hätten, wieren déi aktuell Ufuerderungen net realistesch.

"Datt een dräi Sproochen um selwechten Niveau herno perfekt ka beherrschen, a wa mer mat Leit schwätzen a mer kucke bei eis selwer, wa mer éierlech sinn, maache mer dat net an erreeche mer dat net. Dat ass déi Fro, déi mer och beim Sproochenunterrecht sollten diskutéieren." Och eng Offer vu Fächer op Franséisch an op Däitsch kéint Thema sinn, sou de Claude Meisch, deen nach kengen Decisioune wollt virgräifen.

"De Minister huet sécherlech net all Äntwerten. De Minister huet vläicht zu allem eng Meenung, mee e gëtt se awer net ëmmer bei all Geleeënheet direkt präis, well ech weess, datt dann herno just dorëms géif diskutéiert ginn. An ech gesi mech hei an deene Prozesser do, déi mer am Regierungsprogramm hunn, éischter als deen, dee moderéiert, éischter als deen, dee probéiert, Brécken ze bauen tëschent eenzele Positiounen, wéi deen, deen elo seet, ech weess et besser wéi dir alleguerten."

D'Ofschafe vun de Sektiounen am Secondaire classique wäert an dëser Legislaturperiod sécher nach net verallgemengert ginn, do solle fir d'éischt emol Pilotprojeten ausgeschafft ginn.

Nieft enger méi breeder sproochlecher Offer soll d'Beruffsausbildung méi zougänglech ginn, ënnert anerem doduerch, datt een no der Première en DAP vun engem Joer ka maachen. "Wann d'Meedchen, de Jong, mat 15 Joer heemkënnt a seet, ech wëll eng Beruffsausbildung maachen, ech wëll Metzler, ech wëll Schräiner ginn, ech wëll soss eppes an deem Beräich maachen, dat ass meng Passioun, da wësse mer, wéi ganz vill Eltere reagéieren, se soen, maach emol, wannechgelift fir d'éischt deng Première an da kucke mer weider." Deen Ament missten d'Schüler aktuell dann awer bei der Beruffsausbildung quasi vu vir ufänken, wat si dann nees decouragéiere géing.