20 Wierder an Nimm a 5 verschiddene Sproochen, bei deenen ee sech vläicht net ëmmer sou ganz sécher ass. Oder wéi gesitt Dir dat?