De 27. Juni ass Siweschléiferdag. Wou liewen d'Siweschléifer? Wat kënne se aussergewéinlech gutt? Wéi laang gëtt et se schonn? Fannt et eraus!