Erkennt 25 Länner an uschléissend déi respektiv Haaptstad - sidd Dir e klenge Globetrotter?