Eng "Note interministerielle" iwwert d’Drogekriminalitéit zu Lëtzebuerg stéisst op ënnerschiddlechen Niveauen op Onverständnes.

An der Stad géing ee sech eleng gelooss fillen, ënnersträicht de Stater CSV-Schäffe Laurent Mosar. Déi gréng Presidentin vun der Kommissioun fir bannent Sécherheet, d’Stéphanie Empain, seet awer, d’Nott wier net fir Scholdzouweisunge geduecht, mee fir Responsabilitéite kloer ze maachen an zesumme soll ee lo un der Amelioratioun vun der Situatioun schaffen.

Datt de Rapport eng gutt Bestandsopnam iwwert d'Drogekriminalitéit zu Lëtzebuerg bidde géing, doriwwer si sech de Laurent Mosar an d‘Stéphanie Empain eens. An dat war et dann och scho quasi mat de Points communs. De Laurent Mosar weist sech nämlech éischter pessimistesch:

"Mir hunn d'Impressioun, et gëtt zwar ganz vill ugekënnegt an ech wëll och net soen, datt verschidde Ministère souguer gudde Wëllen hunn an där ganzer Thematik. Ma eis feelen einfach konkret Mesuren. Mesuren, déi scho säit Joren an Aussiicht gestallt gi sinn. Ech huelen nach eng Kéier d'Beispill vum Platzverweis light. Ech hunn awer och d'Beispill vun de Kameraen zu Bouneweg, déi säit méi wéi dräi Joer de Bouneweger Leit versprach gi sinn. Do ass bis elo absolut näischt geschitt."

Hien empfënnt de Rapport als eng Aart Hëllefsruff vun der Police. Eben wëll de Beamten dacks eng konkret Handhab fir duerchzegräife géing feelen. Vill Beräicher wéi zum Beispill dee vun de private Sécherheetsfirme géingen doriwwer eraus guer net emol ugeschwat ginn.

D‘Stéphanie Empain ass awer net iwwerrascht, datt sou Punkten ausbleiwen. D’Regierung wéilt eben e bestëmmte Wee aschloen:

"Wat eiser grénger Fraktioun ëmmer wichteg war, ass, datt et net nëmmen de Volet repressif ass, op deen et ukënnt. Et ass eben och dat Ganzt ronderëm d'Präventioun, datt eng Roll spillt. An ech mengen, dat kënnt bei dëser Nott awer ganz gutt dobäi eriwwer."

Si weist och dorop hin, datt d’Police elo aner Moyene krut, an datt den Effectif renforcéiert wäert ginn. Sou kënnen d'Beamten an Zukunft méi Presenz weisen a Problemer um Terrain besser léisen.

Beim Volet Präventioun vun Drogendelikter an Encadrement vun Toxikomanen erënnert d’Stephanie Empain dorunner, datt een um Kommunalen an nationale Plang muss un engem Strang zéien. De Laurent Mosar ass awer ongedëlleg:

"Déi bescht Diskussioune bréngen näischt, wann dann herno ënnert dem Stréch näischt erauskënnt. Oder wann déi Léisungen, déi zréckbehale ginn, net ëmgesat ginn."

Seet hien, a betount, datt een och iwwer Feeler am Rapport enttäuscht ass. Dëst um Niveau, wat de sozialen Engagement vun der Stad Lëtzebuerg betrëfft, well d'Stad hätt hei hir Hausaufgabe gemaach.