Wie seng al Heizung mat enger Wärmepompel ersetzen oder seng Wunneng energeetesch sanéiere wëll, dee sollt seng Demande bis den 31. Dezember stellen.

Duerno lafen nämlech déi zousätzlech Subventiounen einstweilen emol aus, also déi sougenannten Top-Up-Hëllefen. Dat ware fir eng Wärmepompel 20 Prozent méi Hëllefe wéi soss a fir d'Renovatioun souguer 25% méi Hëllefen. Fir de Mouvement écologique ass dat problematesch. Zwar begréisst een, dass d'Regierung déi sougenannten Top-Up-Hëllefen nach eemol op de Leescht hëlt an et versteet een och, dass se eventuell adaptéiert ginn. Mee an der Tëschenzäit hätt een d'Hëllefe weider lafe loosse sollen, erkläert de Christophe Muroccu, dee beim Mouveco fir Klima an Energie responsabel ass.

"Mir fannen, dass een elo kee Schrëtt zeréck maache soll." Besonnesch bei der energeetescher Sanéierung oder och beim Austausch vun enger aler Heizung kéime méi Käschten op een duer a grad finanziell manner gutt opgestallte Stéit géifen d'Ëmstellung op eng klimafrëndlech Alternativ dann net ugoen. Dofir fuerdert de Mouveco vun der neier Regierung e klore Kader, wéini d’Hëllefen iwwerpréift an adaptéiert ginn. Hei géif et nach iwwerhaapt keng konkret Informatiounen, kritiséiert de Christophe Muroccu.

Einstweile gëlle vum 1. Januar 2024 u rëm déi al Hëllefen, also bis zu 50% fir eng Photovoltaikanlag an 30% fir eng klimafrëndlech Heizung. D'Subside fir d'energeetesch Renovatioun ginn op de Meter Carré gerechent an et hänkt dovun of, wéi a wat isoléiert gëtt. Ma och hei sinn d'Subsiden nach bis den 31.Dezember 25% méi héich.