Profitéiert vu neie Steiervirdeeler

3 mol 1 Fro mat AXA

-Wéi eng Beruffer si vun där neier berufflescher Zousazpensioun fir Selbststänneger a Fräiberuffler betraff?
-Wéi héich muss mäin Akommes sinn dass et sech steierlech rentéiert eng berufflesch Zousazpensioun fir Selbststänneger a Fräiberuffler ze maachen?

Méi Äntwerten op dës Froen a weider Froen kritt Dir op

11/03/2019 3 mol 1 Fro AXA Méindeg
12/03/2019 3 mol 1 Fro AXA Dënschdeg
13/03/2019 3 mol 1 Fro AXA Mëttwoch
14/03/2019 3 mol 1 Fro AXA Donneschdeg
15/03/2019 3 mol 1 Fro AXA Freides