Mellt Iech elo un

3 mol 1 Fro mat der Chambre des métiers:
-Firwat ass d’Formation continue wichteg fir e Betrib?
-Zu wéi eng e Sujete bitt d’Chambre des Métiers Formatiounen un ?
-Wéi vill kaschte Weiderbildunge bei der Chambre des Métiers?
D’Äntwerten op dës an aner Froe kritt dir dës Woch hei um Radio.
Méi Info och elo schonn op cdm.lu

18/10/2021 3 mol 1 Fro Chambre des Métiers
19/10/2021 3 mol 1 Fro Chambre des Métiers
20/10/2021 3 mol 1 Fro Chambre des Métiers
21/10/2021 3 mol 1 Fro Chambre des Métiers
22/10/2021 3 mol 1 Fro Chambre des Métiers