Thema "Besser Verbindungen"

3 Mol 1 Fro mat der Mobilitéitswoch :

- Wat ass dëst Joer d'Thema?

- Wisou ass déi Europäesch Mobilitéitswoch esou wichteg?

- Wéi eng Aktivitéite loossen sech d'Gemengen dëst Joer afalen?

Dëst a vill méi, gitt Dir bei eis op der Antenn gewuer a kuckt elo schonn op www.mobiliteitswoch.lu.

Publi 1: 3x1 Fro Min. mob. trav publ. 12.09.2022
Publi 2: 3x1 Fro Min. mob. trav publ. 13.09.2022
Publi 3: 3x1 Fro Min. mob. trav publ. 14.09.2022
Publi 4: 3x1 Fro Min. mob. trav publ. 15.09.2022
Publi 5: 3x1 Fro Min. mob. trav publ. 16.09.2022