Maacht mat an informéiert Iech op mobilitéitswoch.lu

3 x 1 Fro  mam Transportministère

-Wat ass déi europäesch Mobilitéitswoch a wéini ass se?
-Wéi eng Aktivitéite loossen déi verschidde Gemengen sech afalen?
-Wéi een Thema huet déi europäesch Mobilitéitswoch 2023?
D’Äntwerten op dës an aner Froen héiert dir dës Woch op hei um Radio.
Méi Info och elo schonn op mobilitéitswoch.lu.

11/09/2023 3 x 1 Fro Ministère des transports
12/09/2023 3 x 1 Fro Ministère des Transports
13/09/2023 3 x 1 Fro Ministère des Transports
14/09/2023 3 x 1 Fro Ministère des Transports
15/09/2023 3 x 1 Fro Ministère des Transports