Hëlleft mat Ärem Don Mënschen an Nout!

Dank dem Agrement vum Ministère des Affaires étrangères et européennes ass SOS Faim eng offiziell unerkannten ONG. Dat bedeit, dass si vum Ministère finanziell ënnerstëtzt gëtt. Dësen Appui ass nëmme méiglech, wann d’ONG och privat Don’en kritt. Ären Don gëtt dann vum Ministère mat 4 multiplizéiert. En plus ass Ären Don och nach steierlech ofsetzbar.

Mat Ärer Hëllef ënnerstëtzt d’ONG 23 Partner a 7 verschiddenen afrikanesche Länner wéi zum Beispill Ethiopien oder dem Mali. Dës Partner setzen sech um Terrain dofir an, dass Mënschen an Nout genuch ze iessen kréien andeems si méi nohalteg produzéieren. Mat Ärem Don hëlleft Dir SOS Faim enger Welt ouni Honger e Stéck méi no ze kommen. Weider Infoen fannt Dir op sosfaim.lu

EGR - SOS Faim - 29/11 - 03/12/2021