Propper a professionellt Handwierk - a méi

Wann Dir baut, ëmbaut oder Renovatioune plangt ass Hagatec zu Fluessweiler eng Adress déi dir Iech sollt mierken.

E Proffiteam vu Schräineren, Usträicher, Elektriker a Plätterchersleeër – alleguer ausgebilt vun der Firma selwer – stinn zu Ärer Verfügung.

Vu Fënster bis Verandaen, Photovoltaik - an Elektroinstallatiounen: bei Hagatec kënnt alles aus enger Hand, an: hier eegen Architekten maachen Iech d’Baugeneemegung.

Ob kleng oder grouss Projeten, Hagatec ass fir jiddereen.

D‘nächst Joer plënnert Hagatec vu Fluessweiler an hiert eegent Gebai op Biwer – a si kréien dann och en impressionnante Showroom.

Fir hier Referenzen a weider Infoen kuckt op Hagatec.lu

EgR: 06.06. - 11.06.2022