Dir fannt den LPEM an der rue de Beggen

Ass Äre Choix vun engem Lycée fir di nächst Rentrée scho gemaach?
De Lycée Privé Emile Metz verlaangt kee Schoulgeld  a proposéiert am Enseignement Secondaire Général, Klasse vu 7ème bis 1ère.
An der Beruffsausbildung bitt de LPEM gefroten Handwierksberuffer mat Zukunft an de Beräicher Mécanique, Electrotechnique, Schräinerei an Informatique.
Loosst Iech vum LPEM iwwerzeegen a kommt op eis Porte Ouverte, Samschdes, den 18. Mäerz  vu 9:00-13:00 Auer a besicht eis online op  www.lpem.lu