Fannt hei Ären Dramauto

An eisem Top Aktuell vun dëser Woch dréine mer en Tour duerch d'Autosgarage an zwar de Garage Deltgen vun Ettelbréck.

Do erwaarden iech vill Neiegkeeten a kucken op déi nei Gammen, net nëmme bei den Autoen.

Lauschtert all Dag um kuerz virun hallwer 5 RTL Radio Lëtzebuerg a kuckt och elo schonn op deltgen.lu.

22/01/2024 Top Aktuell Garage Deltgen
23/01/2024 Top Aktuell Garage Deltgen
24/01/2024 Top Aktuell Garage Deltgen
25/01/2024 Top Aktuell Garage Deltgen
26/01/2024 Top Aktuell Garage Deltgen