Praktesch Tuyaue fir ze spueren

Wousst der schonn…

...datt de Staat Richtlinnen entwéckelt huet, fir an den ëffentleche Gebaier Energie ze spueren?

WDS - Publi 1 - Dënschden

...datt d’Gemengen en zentralen Acteur vun der Energiespuer-Campagne sinn?

WDS - Publi 2 - Mëttwoch

...datt et eng ganz Rei Mesuren gëtt, déi e Betrib ganz einfach kann ëmsetze fir Energie ze spueren?

WDS - Publi 3 - Donneschden

...datt dir bei der Klima-Agence sämtlech Informatiounen doriwwer kritt, wéi Dir Äre Verbrauch reduzéiere kënnt?

WDS - Publi 4 - Freiden

Lauschtert all Dag géint hallwer 8 eise Wousst der schonn op der Antenn.
Weider Informatiounen an Tipps fir ze spueren op www.zesumme-spueren.lu oder der Hotline +352 247 86 902.