Zu Stadbriedemes ginn 200 Joer Dicks gefeiert!

Wousst der schonn ?
- dass d’Filière vun der Nohaltegkeet bei den Domaines Vinsmoselle vum Wéngert bis an d’Glas agehal gëtt?

Wousst der schonn Domaines Vinsmoselle 30.5.2023

- dass den Edmond de la Fontaine virun 200 Joer op d’Welt komm ass a well hien als Buergermeeschter vu Stadbriedemes am heitege Schlass vun den Domaines Vinsmoselle gewunnt huet, brénge si elo eng Série Limitée zum Dicks sengen Eieren eraus?

Wousst der schonn Domaines Vinsmoselle 31.5.2023

- dass d'Domaines Vinsmoselle och dëst Joer nees vill Medaille vun internationale Concoure mat heem bruecht hunn?

Wousst der schonn Domaines Vinsmoselle 1.6.2023

- dass eis Wënzer de Rendement am Wéngert erof setzen fir esou hir Grand Premier Cru-Wäiner ze produzéieren?

Wousst der schonn Domaines Vinsmoselle 2.6.2023

Méi Informatioune kritt Dir des Woch op RTL Radio Lëtzebuerg an op vinsmoselle.lu