10 Froen wat sou am Abrëll geschitt war. Wësst Dir nach alles?