Sech benevole engagéieren ass hautzedaags e vill diskutéiert Thema. Dacks feelt et u Leit. E gutt Beispill fir ee gutt Encadrement sinn d'Special Olympics.

E Samschdeg hate si an der Coque hiren National Games Athletics Indoor. Eng Kompetitioun, bei där 60 Athleten aus der Grenzregioun mat dobäi waren. Ënnerstëtzt goufe si vu ville Fräiwëllegen déi och dozou bäigedroen hunn, datt et fir d'Sportler ee flott Erliefnis war.

D'Aarbecht vun de Benevolle gëtt dacks ënnerschätzt an net valoriséiert. De Rôle ass awer ëmsou méi wichteg. D'Erausfuerderunge vu Fräiwëllege si bei de Special Olympics awer nach méi villsäiteg wéi nëmmen Trikote matzebréngen oder Hittercher opzestellen.

60 Athleten aus dem Grand-Duché, der Belsch, Däitschland an och Frankräich sinn e Samschdeg an 20 verschiddene Laf- a Worf-Kompetitioune géinteneen ugetrueden. Encadréiert goufe si vu 46 Benevollen, déi dofir gesuergt hunn, datt alles säi richtegen Oflaf huet.

Esou international Turnéiere sinn net nëmme sportlech eng gutt Saach, mee och dofir do, nei Leit kennenzeléieren a Frëndschaften ze schléissen. Donieft ass et awer och wichteg, weider Athleten op de Goût vum Sport ze kréien.

D'Athlete sinn e Samschdeg zefridden a mat engem Laachen am Gesiicht heemgaangen. Déi gutt Stëmmung ënnert hinnen huet deene Meeschte gutt gefall.