Am Kader vun der Virstellung vun der éischter "Woch voller Kultur, Konscht an Traditiounen" déi aner Woch an de Schoule gouf och e "Poster" virgestallt.

An zwar een, deen d'Liewe vum Grand-Duc Jean (1921-2019) illustréiert.

Dës Infographik kann iwwregens jiddereen online bestellen - am DinA1-Format. Dat geet iwwer den Internetsite, deen der éischter Woch vum Patrimoine an de Lëtzebuerger Schoulen dediéiert ass. Déi Säit leeft ënner dem Motto "Lëtzebuerg (er)liewen".

Wéi et um Site heescht, "sollen all interesséiert Kanner, Jugendlecher, Klassen a Schoulen d'Méiglechkeet hunn, fir bei Aktivitéiten a Projete ronderëm d'lëtzebuergesch Welt vun der Musek, dem Theater, der Literatur oder awer och dem Patrimoine matzemaachen".

Um Site fënnt een déi eenzel Offerten, déi fir dës Woch an och nach doriwwer eraus ugebuede ginn - fir doheem oder zesummen an der Klass: vum Grand-Duc Jean bis bei de Willibrord, en Dënschdeg ass jo d'Sprangpressessioun.

Déi éischt "Woch voller Kultur, Konscht an Traditiounen" ass vum 11. bis de 14. Juni an den ëffentleche Schoulen zu Lëtzebuerg.

An der Virstellung huet et geheescht:

La notion de patrimoine ne se limite pas aux vieux monuments, aux friches industrielles et aux châteaux. C'est une matière vivante, qui englobe aussi la musique, le théâtre, la littérature, les fêtes ou les us et coutumes du pays. Pendant la Semaine du patrimoine, les écoles et les lycées sont ainsi invités à explorer avec leurs élèves tous ces aspects de la culture luxembourgeoise qui font le fondement de notre société multiculturelle.

Pour accompagner les enseignants, le ministère a élaboré différents outils pédagogiques: concours de chant, dossiers thématiques, rencontres avec des artistes, visites d'institutions, applications ludiques, etc.