Trotz dem aktuellen Etat de crise fuerdert d'CSV a 5 Convocatiounen, dass d'Ministere physesch Presenz an de Chamberkommissioune weisen.

Eng interessant politesch Strategie leet d'CSV un den Dag, wou den Etat de crise jo och fir d'politescht Geschäft an d'Chamberaarbechte gëllt.

D'gréisst Oppositiounspartei lancéiert net manner wéi 5 Convocatiounen, fir datt wéinst de Mesuren, déi am Kader vun der Lutte géint d'Corona-Kris geholl goufen, Ministeren an Chamberkommissioune virstelleg ginn.

D'CSV freet net nëmmen, datt d'Kommissioune beienee kommen, mä freet och eng physesch Präsens vun de Ministeren an den Deputéierten.

Verschidde Kommissioune ginn nämlech iwwer Videokonferenz ofgehalen. D'CSV besteet op e reellt Dosinn.

A 5 Convocatiounen, déi d'CSV um Freideg un de Chamberpresident geschéckt huet, gëtt gefrot, datt d'Ministere Schneider, Meisch, Bofferding, Cahen a Kersch an de respektive Chamberkommissiounen selwer virstelleg ginn, fir den Deputéierte Ried an Äntwert ze stoen.

Entspriechend Bréiwer goungen e Freideg de Moien un de Fernand Etgen eraus. D'Decisioun, ob et zu sou Kommissiounen mat physescher Präsens kënnt, stinn nach aus.

Keng Faillitte méi

D’CSV plädéiert dofir, dass wärend der Krisenzäit, an där mer eis jo den Ament befannen, keng Faillittë méi solle gesprach ginn.

D’Oppositiounspartei proposéiert, dass eng Ännerung vum Code de commerce an deem Sënn soll gemaach ginn.

Dës Fuerderung gouf um Freideg de Moien esou och vun der CSV an der parlamentarescher Justizkommissioun presentéiert, bei där och d’Justizministesch mat derbäi war.

Reaktioune vu Lëtzebuerger Politiker