Et gesäit ëmmer méi duerno aus, datt de partielle Lockdown déi nächst Woch Realitéit gëtt.

Wat méiglech weider Corona-Restriktiounen ugeet, huet de Premier um Pressebriefung nom Regierungsrot e Freideg de Mëtteg nach eng Kéier widderholl, dass ee sech dës ganz Woch wëll ginn, fir d'Situatioun z'evaluéieren.

Briefing vum Xavier Bettel/Reportage Maxime Gillen

E Freideg goufe 519 Neiinfektioune registréiert, bei ronn 11.800 Tester. Dat ass eng liicht Baisse. 41 Covid-Patiente leien op der Intensivstatioun.

An de Spideeler géif et aktuell wuel zu Deprogrammatioune kommen, ma dat géif net fir néideg oder dréngend Interventioune gëllen.

Um Briefing nom Regierungsrot sot de Premier Xavier Bettel, datt een d'Zil, fir ënner 500 Neiinfektioune pro Dag ze kommen, trotzdeem wuel net erreeche wäert.

Dee Moment missten dann eng Rei Secteuren, dorënner och dee vum Horesca, hir Dieren erëm komplett zoumaachen.

"Et ass net dem Restaurateur an dem Cafetier seng Schold. Wann ech mat mengem Mann oder mat menger Famill iesse ginn, mat deenen ech zesummeliewen, ass den Echange jo schonn do, well ech mat deene Leit liewen. Mä automatesch, wann ech mat anere Leit a just zu 4 iesse ginn, dann hunn ech awer ëmmer nach 3 Leit, wann ech positiv sinn, déi ech kann ustiechen. A mëttes hunn ech der 3 ugestach an owes hunn ech der 3 ugestach, dann hunn ech duerno de selwechten Dag 6 Leit ugestach. An dat ass eben de Problem, deen een huet, mat deenen Interaktiounen, wou ee weess, dass een net 2 Meter Distanz kann halen an och keng Mask unhuet. An dowéinst, wa mir 3 Wochen déi Restriktioune musse ginn a verschidde Secteure mussen zoumaachen, wou mer wëssen, dass d'Propagatioun vill méi probabel ass, wéi op deenen anere Plazen, wou een eng Distanz huet, wou een eng Mask unhuet, dann ass dat, fir dass mir duerno awer och méi séier erëm Fräiheet kënnen erëmfannen."

Finanziell Hëllefe ginn ausgeschafft, Hausse vum Revis a Mindestloun

E Méindeg wäert een der Chamber proposéieren, den ausgeschaffte Covid-Text ze stëmmen. Entspriechend Hëllefe fir betraffe Secteure ginn ausgeschafft. Fir Horesca-Betriber oder fir de Beräich Evenementiel solle pro Salarié 500 Euro Hëllef ausbezuelt ginn. Viséiert sinn hei Mataarbechter, déi tëschent dem onqualifizéierten an dem qualifizéierte Mindestloun leien.

"Op dës Manéier schafe mir am Fong en zousätzlechen Outil, fir den Emploi ze stäerken an de Betriber och d'Méiglechkeet ze ginn, hir Leit an dëse schwéieren Zäiten och kënnen ze halen. Et dierf net sinn, dass de Corollaire duerno wier, dass de Chômage och nach géif an d'Luucht goen."

De Mindestloun an de Revis ginn op den éischte Januar ëm 2,8% an d'Luucht. Dat fir d'Kafkraaft vun de Leit ze erhalen a grad déi, déi et aktuell am schwéiersten hätten, z'ënnerstëtzen. D'Allocation de vie chère gëtt d'nächst Joer ëm 10% eropgesat. Och d'Mutualitéit soll méi Moyene kréien.

De Leit d'Ängschten an d'Suerge ronderëm de Vaccin huelen

Um Sommet vum EU-Conseil en Donneschdeg wier et dann an der Haaptsaach iwwert déi koordinéiert Unerkennung an Zouloossung vu Corona-Schnelltester an Impfunge gaangen. Dobäi huet de Premier op en Neits ënnerstrach, wéi wichteg et wier, an deem Beräich koordinéiert virzegoen. Nëmmen esou kéint garantéiert ginn, dass nëmme sécher Produiten op den europäesche Marché kommen. An dat wier immens wichteg, fir och d'Vertraue vun de Leit ze gewannen, sech och tatsächlech impfen ze loossen.

"Wann elo een Impfunge géif huelen, wou mir net sécher all d'Garantien hunn iwwert d'aspects sanitaires, riskéiere mir, och Problemer ze kréien an d'Credibilitéit vun de Bierger direkt ze verléieren, wa si op eng Kéier en Doute hätte vis-à-vis vun den Impfungen, wann déi och net duerch international Instanzen an europäesch Autoritéite validéiert ginn."

Bis zu 45.000 Dose Vaccin kéinte mat der éischter Liwwerung ukommen

Et hätt een nach emol vu Bréissel confirméiert kritt, datt Mëtt Dezember déi éischt Vaccine kéinte geliwwert ginn. Et kéinten eng 45.000 Dose sinn, woubäi zum Deel méi wéi eng Dosis misst geimpft ginn. Déi éischt Liwwerung kéint deemno fir ronn 23.000 Persounen duergoen. Dat wier awer alles nach net definitiv gewosst. Deemno missten elo Prioritéiten ausgeschafft ginn, wien als éischt geimpft soll ginn.

A Saachen Impfunge sinn et interessant Prezisioune vun der Gesondheetsministesch Paulette Lenert iwwert d'Persounen, déi Prioritéit sollen hunn.

Dat wieren eng 17.000 Leit an de Gesondheetsberuffer, 90.000 Persounen, déi méi wéi 65 Joer al sinn, a geschaten 132.000 vulnerabel Residenten.

D'Pressekonferenz am Replay

Schreiwes vum Finanzministère

Renforcement des mesures de soutien aux entreprises touchées par la pandémie de COVID-19 (20.11.2020)
Communiqué par: ministère des Finances / Direction générale des classes moyennes


Le gouvernement luxembourgeois a décidé de renforcer le soutien aux entreprises dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Il a ainsi approuvé aujourd’hui un projet de loi qui prévoit la mise en place d’une nouvelle aide financière en faveur des entreprises des secteurs qui sont les plus gravement touchés par la pandémie de COVID-19 et dont la situation financière rend difficile de supporter la nouvelle charge découlant de la hausse du salaire social minium prévue au 1er janvier 2021.

Cette aide prend la forme d’une subvention en capital forfaitaire unique à hauteur de 500 euros par salarié, dont la rémunération mensuelle est supérieure ou égale au salaire social minimum et inférieure ou égale au salaire social minimum qualifié (SSM). L’aide de compensation prend en compte les salariés qui ont été engagés avant le 31 décembre 2020 et qui ont été en activité au cours d’une période mensuelle comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. Cette aide s’adresse aux secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, à savoir le tourisme, l’évènementiel, la culture, l’Horeca, le divertissement, le commerce de détail ainsi que les gestionnaires d’organismes de formation professionnelle continue.

Le ministre des Classes moyennes, Lex Delles, a souligné que «le gouvernement a instauré et continue à élaborer des mesures visant à soutenir l’emploi et les entreprises dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il est nécessaire d’épauler davantage les entreprises dans les secteurs les plus touchés dans cette période difficile. En adaptant constamment ses mesures de soutien, la Direction générale des classes moyennes encourage l'emploi et promeut une relance durable de l'économie luxembourgeoise».

En parallèle, le gouvernement a décidé de renforcer la force de frappe de l’Office du Ducroire (ODL), l’assureur-crédit public du Grand-Duché, qui offre des garanties de financement aux entreprises situées au Luxembourg qui exportent dans le monde entier. L’État augmentera le capital de l’ODL de 20 millions euros pour permettre une meilleure assurance-crédit à l’exportation tant qualitative que quantitative.

Enfin, le gouvernement s’est déclaré disposé à renforcer son soutien à la mutualité de cautionnement de la Chambre de commerce et la mutualité des P.M.E. de la Chambre des métiers, le cas échéant, à travers la Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI).

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: «Grâce à cette injection de fonds, l’ODL pourra augmenter sa capacité de garantie de 400 millions euros, ce qui favorisera la conquête de nouveaux marchés dans cette période de récession mondiale. Des moyens financiers supplémentaires destinés aux mutualités très sollicitées en cette période de ralentissement économique seront par ailleurs nécessaires pour accompagner les entreprises dans la phase de relance post-COVID-19.»