Ugangs der Woch war schonn den Tour de Luxembourg an déi nei geschafe "Pro Series" opgeholl ginn.

De Festival Elsy Jacobs ass déi nächst Saison Deel vun der neier "Pro Series". D'Dammecourse ass dann eng vun 10 déi an der zweethéchster Kategorie vum internationale Vëloskalenner steet.

De Festival Elsy Jacobs ass vum 8. op den 10. Mee 2020.

Mam Tour de Luxembourg ass och eng Härecourse aus dem Grand-Duché deel vun der Pro Series, dat war am Ufank vun der Woch bekannt ginn.