Am Lëtzebuerger Sport ass déi finanziell Situatioun wéinst der Corona-Epidemie deelweis ugespaant.

Nodeems d'Entreprisen an dëse schwieregen Zäiten gehollef kréien, gouf och decidéiert, de Veräiner an de Federatiounen ënnert d'Äerm ze gräifen. Am Lëtzebuerger Sport ass déi finanziell Situatioun wéinst der Corona-Epidemie deelweis ugespaant an dowéinst gouf dës Mesure elo en Place gesat.

RTL géintiwwer huet de Sportminister a Vizepremier Dan Kersch um Méindeg matgedeelt, datt souwuel Veräiner, wéi och Federatioune bei Profi Sportler an Trainer vum Staat ënner d'Äerm gegraff kréien.

De Sportminister Dan Kersch: "Effektiv huet den Konjunktursrot haut de Moien decidéiert, datt och ASBLe kënne vum Chômage partiel profitéieren. Also och Veräiner, déi ugemellten Profispiller hunn, fir déi se och ëmmer charges sociales bezuelt hunn, kënne dovun Gebrauch maachen. Och hei soll awer op kee Fall een Abus gemaach ginn."

Extrait Dan Kersch

Fir vum System vum Chômage partiell kënnen ze profitéieren, muss d‘Veräin als Asbl enregistréiert sinn. Duerch dës Mesure kréie verschidde Sportsveräiner elo ënnert d’Aarm gegraff déi ugemellte Profispiller am Kader hunn a sozial laaschte bezuele mussen.

De Sportminister Dan Kersch: „Do gëtt keen Ënnerscheed tëschent de Betriber an de Veräiner gemaach. D’Obligatioun ass, dass d’Soziallaaschte bezuelt sinn, soss kann een net vum Chômage partiell profitéieren. Mir hunn dëst elo bewosst méiglech gemaach, fir de Sport ze stäerken an op der anerer Säit och deene kulturelle Veräiner hëllefen an och den Organisatiounen ënnert d'Ärem gräifen, déi am soziale Volet hir Aarbecht maachen. Dat ass e flotte Geste.“

Et soll awer keen Abus mat dëser Staatshëllef gemaach ginn. Eenzel Veräiner hätten den Dan Kersch scho kontaktéiert, dass si sech solidaresch weisen an op dës Hëllef verzichten.

De Sportminister Dan Kersch: „Déi Veräiner wëssen, dass dat e Budgetsartikel ass, deen elo riskéiert ze explodéieren, an am Sënn vun der nationaler Solidaritéit dorop ze verzichten, wéisst wéi staark de Lëtzebuerger Sport ass. Wann et drëms geet, zesummen ze halen, da brénge mir dat fäerdeg an dofir ass dat e Geste, deen een extra soll ervirhiewen.“

Duerch dës Mesure wäert de Budget vum Chômage partiell dëst Joer explodéieren. Dowéinst gouf, dem Dan Kersch no, de Budget och schonn ugepasst.

De Sportminister Dan Kersch: „Et sinn 11 Millioune virgesi fir d’Joer 2020. Am Joer 2019 hu mir der 5,5 Milliounen ausginn. Mir hunn de leschte Freideg de Budget op 500 Milliounen eropgesat, mee mir wëssen elo schonn, dass dat net wäert duergoen.“

Wéi laang Sportinfrastrukturen nach zou bléiwen dozou konnt de Sportminister näischt soen. Dat géif vun der sanitärer Situatioun ofhänken.

Extrait Dan Kersch