Et ass dann no de Joren 2000 an 2001 eréischt déi 3. Kéier, datt déi Diddelenger Dammen europäesch spillen.

Dat huet den T71 e Mëttwoch offiziell annoncéiert. D'Auslousung ass de 15. Juli.