De Sportminister ass am Gaangen un engem Konzept ze schaffen, fir de Lëtzebuerger Veräinssport weider no vir ze bréngen.

E bemol ass, datt et wuel net méi virun de Chamberwalen am Oktober fäerdeg gëtt. Et soll awer dann am beschte Fall am nächste Koalitiounsaccord stoen. Dem Sportminister Georges Engel no, soll mam Konzept "Pro Sport" eng Daachorganisatioun geschaaft ginn, déi de Veräiner Traineren zur Verfügung stellt.

En neit Konzept fir de Veräinssport / Frank Hippert

Eng Rei professionell Trainer a Spezialisten sollen an där Struktur sinn, fir de Veräiner am Fall vun engem Besoin weiderhëllefen ze kënnen. Dat gëllt och fir eng Formatioun vun den Educateuren, déi elo vum nächste September un ugebuede gëtt. Dës soll Leit viséieren, déi eng Zäit laang wëllen als Trainer schaffen, dat awer net hiert Liewe laang wëlle maachen. Mat der neier Formatioun kënne si no hirer Zäit als Trainer dann och als Educateur schaffen.

Et gëtt jo zanter geschwënn 9 Joer dat integréiert Sportkonzept vum COSL, dem Daachverband vum privat organiséierte Sport zu Lëtzebuerg. Eng ganz Rei Punkten dovun sinn awer nach ëmmer net vun der Politik ëmgesat ginn. Dem Georges Engel no, wier den COSL awer dobäi un engem neien, nach méi integréierte Konzept ze schaffen an de Sportsministère wéilt sech an Zukunft nach méi staark an dëse Prozess abréngen.

Aus der Eneps, der école nationale de l'éducation physique et des sports, soll d'Inaps ginn, d'Institut dat sech ëm d'Formatioun an d'Weiderbildung vun den Traineren, vum Léierpersonal an den Educateuren am Domän vum Sport a vun der Beweegung këmmert.